Risky Business - Frågespelet där kunskap och bluff ger dig vinsten

Spelregler

I Risky Business svarar alla spelare på samma frågor. Varje spelare har en svarsrad på spelplanen där de markerar sina svar med svarsbrickor så att övriga spelare inte ser vad de har svarat. Varje spelomgång består av ett frågekort med 5 frågor. Frågorna är av blandad svårighet och ämne och har 3 svarsalternativ.

Varje omgång startar med att alla spelare lägger in 2000 RB-dollar i spelpotten. En spelare läser upp den första frågan och de 3 svarsalternativen och sedan markerar alla spelare sina svar på spelplanen med en svarsbricka. Sedan avslöjas det korrekta svaret, men ingen spelare avslöjar om de svarade rätt eller fel.

Sedan görs likadant med fråga 2 och 3.

Efter fråga 3 måste spelarna lägga in 3000 RB-dollar för att vara kvar i omgången och ha chans att vinna pengarna i potten. Sedan läses fråga 4 upp på samma sätt och spelarna satsar 5000 RB-dollar för att vara med. Efter den 5:e och sista frågan har spelarna chansen att spela ut en actionbricka innan man slutligen satsar 20 000 RB-dollar och ser vem som har svarat rätt på flest frågor och vinner pengarna. Om det bara skulle vara en spelare kvar vinner denna pengarna i potten utan att behöva visa sin svar.

Varje spelare börjar med 100 000 RB-dollar och den som först når 200 000 RB-dollar eller har mest pengar när någon spelare blir bankrutt vinner spelet.


En spelomgång

  1. Alla spelare satsar 2000 RB-dollar
  2. Alla spelare svarar på fråga 1,2 och 3
  3. Spelarna som vill vara kvar satsar 3000 RB-dollar
  4. Spelarna som är kvar svarar på fråga 4
  5. Spelarna som vill vara kvar satsar 5000 RB-dollar
  6. Spelarna som är kvar svarar på fråga 5
  7. Spelarna som är kvar kan spela ut en actionbricka
  8. Spelarna som vill vara kvar satsar 20000 RB-dollar
  9. Den spelare som har flest rätt vinner pengarna i pottenSpelarna lägger sina svarsbrickor i varsin svarsrad.

Actionbrickor
+1 Ett extra rätt
Du får ett extra rätt i den pågående omgången.
Byt svar Byt svarsalternativ med valfri spelare
Du får byta en av dina lagda svarsbrickor mot valfri motspelares lagda bricka på valfri fråga
Titta Titta på en motståndares svar
Du får titta vad samtliga spelare har svarat på en valfri fråga. OBS! Det måste vara samma fråga hos alla spelare.
Kasta ut Sparka ut en motståndare
Du kan sparka ut en valfri spelare från den pågående omgången.
OBS! Actionbrickan kan inte utnyttjas då det bara är två spelare kvar i omgången.

Copyright Spel i kubik AB 2016